AGENDA 21

Aurten , azkenengo lau  ikasturteetan landutako gaiak  erreferentzia puntu bezala hartuta, "HONDAKINAK ETA HONDAKIN ORGANIKOAK" lantzen saiatuko gara.

Ikastetxearen ingurumen arazoen azterketa egingo dugu,  iraunkortasunaren bidea jorratzeko konpromisoa hartuz.

Ikastetxeko Curriculum Proiektuan beharrezko egokitzapenak egingo ditugu  "HONDAKINAK ETA HONDAKIN ORGANIKOAK" gaia EA21an isladatua azaltzeko.